Ašvagandha pomáhá při depresi

  • má pozitivní vliv na redukci příznaků deprese
  • dlouhodobé užívání snižuje pocity u chronické únavy
  • zvyšuje pocit životní spokojenosti
  • pozitivní vliv u nespavosti
  • redukce obsesivních příznaků (u psychiatrických onemocnění); možno kombinovat s SSRI
Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Označení “deprese“ pochází z latinského deprimere – složeniny slov de (dolů) + primere (tlačit). Přesný překlad je uváděn jako utlačovat, umlčovat.[1] Dotyčný pociťuje často zmar a beznaděj, nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení (ahedonie), úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, také je někdy zvýšená agrese, malou sebedůvěru, únavu, zhoršenou pozornost a soustředění. Jedná se o závažný, dokonce někdy i život ohrožující stav. Reakce postiženého jedince na tento duševní stav je různá. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí radostné reakce na pozitivní podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik. Deprese se léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií. Dle článku v českém National Geographic „jediní, kdo vidí svět realisticky, jsou lidé s těžkou depresí; zjistili to neurologové“.[2]